Jaarthema

 

 

 

Waarom Vonken?

We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust samen, en niet alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op en geven elkaar impulsen. Elk met ons eigen engagement en onze motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten. 

De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken! Vonken bestaat uit 2 pijlers: samen(horig) als ploeg en samen maar toch elk uniek. Samen(horig) als ploeg: We beseffen het niet altijd, maar in de Chiro doen we de dingen heel bewust samen, en niet alleen. Door samen te werken, delen we onze energie met elkaar. Meer zelfs, we wekken nieuwe energie op en geven elkaar impulsen.

Elk met ons eigen engagement en onze motivatie laten we de Chiro iedere keer opnieuw stralen en dat mogen we dit jaar extra waarderend in de kijker zetten.  De boodschap die we willen brengen met Vonken is eigenlijk niet helemaal nieuw. We vinden het gevoel dat bij Vonken hoort bijvoorbeeld heel goed terug in het klassieke Chiroliedje ‘Tuimeling’. Samen aan Chiro doen, dat geeft vonken! Samen maar toch elk uniek: Binnen de Chiro vinden we het echter ook belangrijk dat iedereen van de (kader)leiding en de leden kan stralen en hun energie kwijt kan.

Onze jeugdbeweging is dan ook voor veel kinderen en jongeren een uitlaatklep en een plaats waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Het is een plaats waar je ook energie kan krijgen als het even minder met je gaat. We hechten waarde aan ieders eigenheid en laten iedereen participeren vanuit eigen sterke en zwakke kanten. Als iedereen dat doet, kan het niet anders dan dat dat vonken geeft binnen je eigen ploeg en de ruimere Chiro